TR  |  EN

HABERLER

Tüm Haberlerimiz

2019 GENEL KURUL İLANI

2019-03-31 15:53:32

İSTANBUL TOPKAPI SARAYI SEVENLER DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN GENEL KURUL İLANI

2019 yılı Olağan Genel Kurulunun, 22 NİSAN 2019 Pazartesi günü saat 14 de Topkapı Sarayı Konferans Salonu - Sultanahmet Fatih İstanbul adresinde, aşağıdaki gündemle toplanmasına, Tüzüğümüze göre; ilk toplantıda toplantı yeter sayısı olarak  salt çoğunluğun aranmasına, ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantı aynı yer ve gündem ile 30 NİSAN 2019 SALI saat 14’de, çoğunluk aranmaksızın toplanmasına karar verilmiştir.

 

İSTANBUL TOPKAPI SARAYI SEVENLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

 1. Açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması
 2. Divan heyetinin seçimi ve divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
 3. 2017-2018 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
 4. 2017 yılı hesaplarının okunması ve müzakeresi
 5. 2017 yılı hesapları hakkında Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
 6. 2017 yılı faaliyetleri ve hesapları için Yönetim Kurulunun ibrası hususunun görüşülmesi ve oya sunulması
 7. 2018 yılı hesaplarının okunması ve müzakeresi
 8. 2018 yılı hesapları hakkında Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
 9. 2018 yılı faaliyetler ve hesapları için Yönetim Kurulunun ibrası hususunun görüşülmesi ve oya sunulması
 10. Derneğimize taşınmaz alımı ve tescili ile Derneğimize  bağışlanacak taşınmazların  Derneğimiz adına tescili ve Derneğimiz adına kayıtlı veya kayıt olunacak taşınmazların üçüncü şahıslara satışı konusunda  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 11. Yönetim, Denetim ve Danışma  Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
 12. Temenniler
 13. Kapanış
Prof.Dr. Mustafa S. KÜÇÜKAŞCI


YORUMLAR