TR  |  EN

ÇALIŞMA ALANLARI

Dünden bugüne Dernek çeşitli proje ve programlarla Topkapı Sarayı Müzesi’nde etkinliklerde bulunmaktadır.

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROJELERİ

Dernek, özellikle Topkapı Sarayı Müzesi personel eğitimine yönelik kurslara önem vermektedir. Bu kapsamda geçmiş yıllarda, Saray kültürü için büyük bir ehemmiyeti olan Osmanlıca’nın öğrenilmesi maksadıyla bir eğitim programı başlatılmıştır.

Türk Süsleme ve Geleneksel El Sanatları’nı tanıtarak tahribini ve yok olmasını önlemek, aslına uygun olarak yeni ustalar yetiştirmek amacıyla “Türk Süsleme Sanatları Tezhip Kursu” düzenlenmektedir. Tahsin Öz’ün müdürlüğü döneminde (1928-1952), Prof. Dr.Süheyl Ünver’in gayretleriyle Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi’nde Topkapı Sarayını Sevenler Derneği bünyesinde başlayan bu eğitim, halen devam etmektedir.

2013 yılı itibariyle, yine müze personeline yönelik bir iç hizmet eğitimi olarak Bilgi Üniversitesi işbirliği ile “Enderun Okulu Eğitimlerine Devam Ediyor, Topkapı Sarayı Personeli İngilizce Konuşuyor” isimli bir projeyeimza atılmıştır. Bu proje kapsamında Enderun Avlusu’nda oluşturulan sınıflarda başlayan İngilizce eğitiminin 2015 yılına dek sürmesi planlanmıştır.

MÜZE RESTORASYON ve KONSERVASYON ÇALIŞMALARINA DESTEK

İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği, Topkapı Sarayı Müzesi’nde ihtiyaç duyulan restorasyon ve konservasyon çalışmalarına, maddi ve manevi olarak destek vermektedir.

Acil onarım ihtiyacı olan ancak kısıtlı bütçe dolayısıyla restorasyonu yapılamayan birimlerin restorasyon çalışmalarını yapmak, eksik malzemelerin alımı, depolama sistemlerinin geliştirilmesi gibi katkılarla onarım süreçlerini hızlandırmaktadır.

“Geleceğin Teknolojisi ile Geçmişe Bilimsel Dokunuş” isimli bir çalışma ile Topkapı Sarayı Müzesi ve Topkapı Sarayını Sevenler Derneği işbirliğinde, padişah tuğralarından seçilen önemli bir grubunun restorasyon ve konservasyonu yapılmıştır.

Ayrıca Topkapı Sarayı depolarında bulunan duvar çinilerinin tasnifi ve envanterlenmesi için gerçekleştirilen “Topkapı Sarayı Çini Dijital Veri Tabanı Projesi” kapsamında depolardaki 18 bine yakın çini parçası tasnif edilmiştir.

Onarım çalışmalarının desteklenmesi hususunda Dernek geçmiş projelerde ayrıca personel desteği de sağlamış ve Topkapı Sarayı Müzesi Envanterine kayıtlı taş eserlerin restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yürütülebilmesi için İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı Müdürlüğü denetiminde çalıştırılacak olan stajyerlerin sigorta ve yemek ücretlerinin karşılanması yoluyla, hem çalışmaların sürdürülmesini temin etmiş, hem de öğrencilerin mesleki eğitimine katkı sağlamıştır.

Dernek uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliklerine giderek onarım çalışmaları için destek de sağlamaktadır.

Daha önce Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki kaftan ve tekstil örneklerinin sergilenebilmesi için konservasyonlarının yapılması amacıyla Washington Smitsonian Enstitüsü Freer Gallery of Art ve Arthur M. Sackler Gallery ile işbirliği yapılmıştır.

2010 yılında ise, “Geçmişten Geleceğe Çocukların Topkapı Sarayı” projesinde Romanya Brailei Müzesi ile işbirliği yapmıştır.

KÜLTÜREL ORGANİZASYONLAR İÇİN DESTEK

İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği, Topkapı Sarayı Müzesi bünyesinde yapılan sergi, seminer, konferans gibi etkinliklerde de önemli bir proje ortağıdır.

2006 yılında “Saray’da Hamam ve Berber” sergisi için sponsor olan dernek; 2010 yılında “Moskova Kremlin Sarayı Hazineleri Topkapı Sarayı’nda” sergisi için de çalışmalarda bulunmuştur.

Osmanlı kültüründe ve sarayında çok mühim olan musikinin vurgulanması için Dernek zaman zaman musiki konserleri düzenlenmiştir.

Tüm bu destek çalışmaları ve kültürel işbirliklerinin yanında Topkapı Sarayını Sevenler Derneği, Türk Patent Enstitüsü, Avrupa Patent Ofisi ve tüm Dünya Patent Ofisleri’ne “Topkapı Sarayı” ve “Topkapı Palace” markaları ile ilgili olarak gerekli başvuruları yaparak, kurumsal kimliğini korumak ve geleceğe taşımak için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır.

Uzun yıllar sürdürülen “Sanat Tarihi Seminerleri” kapsamında çeşitli konularda bir araya getirilen uzman ve akademisyenler aracılığıyla tarih, sanat tarihi, arkeoloji ve müzecilik alanında önemli görülen bilgiler paylaşılmıştır. Bu faaliyetler “Saray Konferansları” başlığı ile hala sürdürülmektedir.