TR  |  EN

HAKKIMIZDA

“İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği” Hakkında

İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği, Topkapı Sarayı ve Saray kültürünü ve bu esasla Türk müzeciliği ve tarihi eserlerini tanıtmak; Saray’ın mimari ve eserlerinin korunması; etkinliklerinin tanıtılması ve dünya çapında benimsenmesi; Saray’ın değerlerinin eğitim ve öğretime, yerli ve yabancı bilim adamlarına, iç ve dış turizme katkı sağlayacak şekilde tanıtılması için çalışır.

Dernek, 27 Temmuz 1966 tarihinde “İstanbul Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği” adıyla kurulmuştur ve Bakanlar Kurulu’nun 1 Haziran 1968 tarih ve 6/10297 sayılı kararı ile “Kamu Yararına Çalışan” derneklerden sayılmıştır.

Vizyon bildirimi: “Topkapı Sarayını Sevenler Derneği”, Topkapı Sarayı’nı ve Osmanlı Saray kültürünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak, öğretmek ve benimsetmeyi; Türk ve Dünya Türk müzeciliğine katkı yapmayı; tarihi eserlerin ve kültürün korunması ve tanıtılmasında, tarih ve sanat tarihi bilincinin oluşturulmasında katkı sahibi olmayı hedefler.

Misyon bildirimi: Topkapı Sarayını Sevenler Derneği ulusal ve uluslararası toplantılar, seminerler, paneller, sergiler organize etmek; Topkapı Sarayı’nın ve Türk müzeciliğinin değerlerini ön plana çıkaran proje, yayın ve diğer çalışmalarda yer almak; çeşitli eğitim ve kurslar düzenleyerek personelinin gelişmesine katkı sağlamak için başlı başına ve resmi ve diğer kuruluşlarla işbirliği ve yardımlaşmada bulunarak türlü çalışmalar yapmaktadır.

İSTANBUL TOPKAPI SARAYINI SEVENLER DERNEĞİ KURUCU ÜYELERİ


DERNEK YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU