TR  |  EN

BAŞKAN MESAJI

2015-08-18 20:38:46
18.04.2015 tarihli Genel Kuruldan beri Başkanlık vazifesini yürüttüğüm İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği, Topkapı Sarayı ve kültürüyle değerlerinin eğitim ve öğretime, yerli ve yabancı bilim adamlarına, iç ve dış turizme katkı sağlayacak şekilde tanıtılması için çalışmalarını dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi personeline yönelik hizmet içi eğitim projeleri, Topkapı Sarayı ve değerlerini tanıtıcı Saray Konferansları ve yayın faaliyetleri önceliğimizdir. “Enderun Okulu Eğitimlerine Devam Ediyor, Topkapı Sarayı Personeli İngilizce Konuşuyor” isimli proje ile dil başlanan eğitiminin sonuncusu olan altıncı kuru 2015 Güz döneminde tamamlanacaktır. Kültürel etkinlikler kapsamında Topkapı Sarayı ve Değerleri merkezli ilgili alanın uzmanlarının katılacağı Saray Konferansları sürdürülecektir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan, Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi adlı çalışmaya yönelik konferans, panel, söyleşi gibi çeşitli faaliyetlerle katkıda bulunulacaktır. Derneğimiz, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Rehber Odası ortak projesi olarak hayata geçirilen “Uzman Rehberler Eğitimi” etkinliğinin son aşaması olan ders kayıtlarının çözümlerinin yapılarak kitaba dönüştürülmesi gerçekleştirilecektir. Daha önce de İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği ve Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü’nce çıkartılmış olan “Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı”nın 7. sayısı hazırlanarak çıkartılacaktır. “Şehzade Çocuklara Topkapı Sarayını Gezdiriyor” isimli çocuklara yönelik Topkapı Sarayı Rehber Kitap için hazırlıklar sürmektedir. Bir İstanbul aşığı, zengin işleme koleksiyonunu Topkapı Sarayı Müzesi'ne, topladığı elyazması kitapları, fermanları, vakfiyeleri ve levhaları Süleymaniye Kütüphanesi'ne, matbu kitaplarını, mektuplarını ve bizzat çektiği yedi bin civarındaki İstanbul fotoğrafını da Ircıca'ya bağışlayan Nuri Arlasez’in biyografisi ve çalışmalarının kitaplaştırılmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Topkapı Sarayı ve Saray kültürünün bilinir ve tanınır olması için bu faaliyetler gelişerek devam edecektir. Prof.Dr. Mustafa S. Küçükaşcı