TR  |  EN

ETKİNLİKLER

TOPKAPI SARAYI ÇİNİLERİ

Topkapı Sarayı Müzesi Duvar Çinileri Dijital Veri Tabanı projesi 2001 yılında TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile Topkapı Sarayı Müzesi’nde Topkapı Sarayını Sevenler Derneği’nin maddi ve manevi katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü arasında gelişti rilen bir projedir.

Osmanlı döneminde değişik tarihlerde ve farklı merkezlerde üretilen çinilerin sayısal olarak en çok bulunduğu yer Topkapı Sarayı’dır. Başta Harem olmak üzere Saray’ın değişik bölümlerinden zaman içinde toplanmış olan duvar çinileri kutular içerisinde en ufak parçalarına kadar saklanmıştır.

Topkapı Sarayı Çinileri dijital veri tabanı projesi ile bu çini örnekleri dijital veri tabanına aktarılarak hem restoratörler tarafından kolay erişimleri sağlanmış hem de yeni gruplar oluşturularak depolanmışlardır. Saray’da korunmuş olan bu parçalar Osmanlı çini sanatının günümüze kadar bilinen ve bilinmeyen grupları, üretim teknikleri, onarım ve yeniden kullanım yöntemleri hakkında zengin bilgiler sunmaktadır.

Ana grubunu Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü araştırma görevlilerinin oluşturduğu çalışma Harem içinde 2006 yılına kadar Cariyeler Koğuşu’nda, 2007’den sonra ise Cariyeler Hastanesi’nde yürütülmüştür. 2001-2009 arası çalışmalarda proje kapsamında 17506 parça çini envanterlenerek, dijital veritabanına kaydedilmiş ve bunlar 255 adet kutu içerisinde depolara kaldırılmıştır.

Prof.Dr. Mustafa S. KÜÇÜKAŞCI


YORUMLAR